Jak nauczyć się obsługi podnośnika koszowego?

Obsługa podnośnika koszowego nie jest tak łatwa, jak się może wydawać.

Nie każdy może się nią zajmować, ponieważ, aby pracować w taki sposób należy posiadać potrzebne certyfikaty. Jak je uzyskać? Sporo ośrodków we Wrocławiu proponuje tego rodzaju kursy, które uczą umiejętności oczekiwanych do prowadzenia podnosnika koszowego. Są to szkolenia płatne i składają się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W czasie części teoretycznej szkoleniowcy skupiają się na wiedzy ogólnej z zakresu używania podnośnika koszowego.Doprecyzowując nacisk położony zostaje na budowę maszyny, jej rodzaje, a także ogólne reguły pracy budowlanej.Naturalnie podawane są też ogólne wiadomości dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Urzędu Dozoru Technicznego, który jest nadrzędnym organem kontrolującym działania wszystkich ludzi na placu budowy (w tym obsługujących podnosniki koszowe). Druga część kursu obejmuje praktyczne kwestie i odbywa się na budowie. Może być to bezpośrednio obszar pracy zleceniodawcy lub przygotowana przez ośrodek szkoleniowy specjalna lokalizacja. Nie jest to koniec, ponieważ po zaliczonym szkoleniu, należy zaliczyć egzamin.

Odbywa się on przed reprezentantami Urzędu Dozoru Technicznego danego regionu (czyli jeśli przechodzicie kurs, np.

we Wrocławiu, to tam także zaliczacie sprawdzian). Zagadnienia dotyczą zarówno kwestii teoretycznych, jak i praktycznych,więc trzeba się odpowiednio przygotować, gdyż poziom pytań jest wysoki. Dopiero po zaliczonym teście można nazywać się certyfikowanym operatorem podnośnika koszowego i przejść do pełnienia obowiązków. W przeciwnym razie, pomijając nawet sprawę, że prowadzenie sprzętu bez pozwoleń jest nielegalne, zagrażamy życiu własnemu i innych ludzi..
Strona www: okazja http://podnosnikwroclaw.pl/

Zobacz:
Wakacje w Paryżu – co o zobaczyć?